Zmiana konta

                                                          UWAGA!

 Od 1 lutego 2023 r. zmieni się numer konta do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Zostanie on podany w późniejszym terminie. Prosimy o śledzenie informacji podanych na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolu.

                                                                                                                         Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                              Ewa Konieczko