Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2023/2024:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn

na rok szkolny 2023/2024:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02 marca 2023 r.

od godz. 8.00

do 16 marca 2023 r.

do godz. 15.00

od 01 sierpnia 2023 r.

od godz. 8.00

do 04 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 marca 2023 r.

do 11 kwietnia 2023 r.

od 07 sierpnia 2023 r.

do 16 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 kwietnia 2023 r.

godz. 14.00

17 sierpnia 2023 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 13 kwietnia 2023 r.

do 19 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

od 18 sierpnia 2023 r.

do 22 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2023 r.

godz. 14.00

23 sierpnia 2023 r.

godz. 14.00