Wyjście do Multicentrum

13,09.2022r. byliśmy na zajęciach w Multicentrum. Dzieci były podzielone na dwie grupy. Jedna z grup pracowała przy komputerze. Dzieci ćwiczyły swoją spostrzegawczość z wykorzystaniem programu edukacyjnego. Druga grupa brała udział w zajęciach muzycznych. Pod kierownictwem pana tworzyła muzykę z wykorzystaniem instrumentów.