Julia śpiewa „Uciekła mi przepióreczka”

15.06. 2022 roku Julia zaśpiewała piosenkę „Uciekła mi przepióreczka” podczas Festiwalu Piosenki zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie. W tym roku Festiwal był poświęcony polskim piosenkom i tańcom. dominowały w nim przyśpiewki warmińskie oraz tańce narodowe.

dziewczynka spiewa dzieci tańczą dzieci śpiewają dziewczynka odbiera dyplom dziewczynka odbiera gratulacje dziewczynka odbiera nagrodę