,,Czyste powietrze wokół nas ”- spotkanie II ,, Co i dlaczego dymi?”

Kolejne zajęcia realizowane w ramach programu  ,,Czyste powietrze wokół nas ”miały na celu dalsze wzbogacanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn ich wydobywania. Dzieci udały się na wycieczkę  ulicami Osiedla Zatorze. Już w przedszkolu poinformowane zostały, aby podczas wycieczki bacznie obserwowały dymy i skąd one się wydobywają. Po powrocie do przedszkola rysowały źródła  dymów, które zaobserwowały w czasie wycieczki. Dzieci z dużym zaangażowaniem podjęły się zadania . Po skończeniu pracy wszyscy obejrzeli powstałe rysunki. Na tablicy powieszono dużą planszę ze źródłami dymów i omówiono je równocześnie sprawdzając czy dzieci również mają je na swoich rysunkach. Następnie rozmawialiśmy dlaczego dymią papierosy, samochody, fabryki, kominy domów.

Dzieci prezentują swoje prace dom Dzieci patrzą na autobus Dzieci patrzą na autobus Dzieci stoją w parach Dzieci stoją w parach Dzieci idą Tir jedzie ulicą Dzieci pokazują swoje prace Dziewczynka pokazuje swoją pracę Dziewczynka pokazuje obrazek Dzieci ćwiczą Dzieci wykonują prace Dzieci wykonują prace Dzieci wykonują prace Dzieci wykonują prace Dzieci pokazują książkę