Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022/2023

Rodzice dzieci uczęszczających do PM10

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w roku szkolnym 2022/2023
w Przedszkolu Miejskim Nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 nie biorą udziału w procesie rekrutacyjnym. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w dniach od 21 lutego 2022 r. do 1 marca 2022 r.

do godziny 15.00 przyjmujemy od rodziców deklarację.

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu.

Deklaracje są odebrania u nauczycieli grupy I, II i III

oraz do pobranie ze strony przedszkola w zakładce aktualności

 Deklaracja o kontynuowaniu wych. p-lnego (5)   wystarczy kliknąć 

 

Deklaracja musi być czytelnie podpisana przez oboje rodziców lub przez jednego, jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie.