Karnawał w Polsce i na świecie

„Kolorowy karnawał” – burza mózgów. Dzieci wypowiadają się z czym im się kojarzy karnawał.

„Bal karnawałowy” – praca z obrazkiem, analiza wzrokowa obrazków. Wspólnie oglądamy ilustracje przedstawiające różne bale, np. karnawałowe maskarady, weneckie bale maskowe, bale z bajek. Przez chwilę rozmawiamy na temat tradycji karnawałowych. Opisujemy dekoracje, stroje, opowiadamy o tym, co się robi na balach karnawałowych. Dzielimy się swoimi doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w takich zabawach.

Karnawałowe ciepło – zimno – zabawa tropiąca, ćwiczenie orientacji w przestrzeni. Dorosły ma za zadanie ukryć kilka karnawałowych atrybutów. Gdy wszystkie przedmioty zostaną schowane, dziecko szuka ich, zgodnie z podpowiedziami. Podpowiadające osoby mogą używać wyłącznie określeń „ciepło” i „zimno. Po odnalezieniu wszystkich przedmiotów następuje zmiana.

Karnawał na świecie– rozmowa na podstawie filmów, przedstawienie sposobów świętowania karnawału w innych krajach.

Rozmawiamy, co jest charakterystyczne dla karnawału w tych kulturach i w Polsce. Film dzielimy na kilka etapóz, prowadzimy z dzieckiem krótką rozmowę.  Odwołujemy się do doświadczeń dzieci.

– Opisujemy różnice między tymi sposobami świętowania.

– Zwracamy uwagę na stroje, różnorodność ozdób i bogactwo kolorów.

Kończymy spontanicznymi wypowiedziami dzieci na pytanie:

– Czy w Polsce udałoby się zorganizować takie uliczne widowisko jak np. w Brazylii.

 

Taniec karnawałowych postaci – zabawa muzyczna. Dzieci tańczą do muzyki. Na sygnał sto zatrzymuje się w tańcu. Wykonywanie w czasie tańca poleceń zgodnie ze słowami piosenki.

„Zero w masce” – zabawa plastyczna, doskonalenie zdolności odrysowywania elementów na kartce. Wykonanie z dostępnych materiałów kaski karnawałowych. Rozwijanie wyobraźni dziecka i dokładności wykonania pracy plastycznej,