Murem za Polskim Mundurem

Jesteśmy świadkami spontanicznej akcji „Murem za Polskim Mundurem”, którą rozpoczęli internauci. W inicjatywę włącza się obecnie cała Polska, wyrażając solidarność i wdzięczność dla służb mundurowych broniących polskiej granicy. Zaangażowanie żołnierzy zawodowych i ochotników WOT, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w ochronę granicy polsko-białoruskiej, a także zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom nadgranicznych miejscowości spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony różnych organizacji i stowarzyszeń. Dzieci z naszej grupy złożyli podziękowania w formie wykonanych własnoręcznie kartek bożonarodzeniowych dla żołnierzy z 16. Dywizji Zmechanizowanej, którzy udzielając wsparcia Straży Granicznej, pełnią dzień i noc służbę na granicy. Wykonują swoje zadania po to, aby obywatele Polski mogli czuć się bezpiecznie. Kartki zostały przekazane Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.