Jesień

Dzieci wypowiadały się na temat jesieni. Poznawały właściwości materiałów, z których wykonane są parasolki, wykonywały prace plastyczne na temat jesieni i opisywały je na forum grupy. Bawiły się w zabawy ruchowe przy muzyce oraz tworzyły zbiory elementów o jeden więcej, o jeden mniej.