UWAGA!

 Od 1 lutego 2023 r. zmienił  się numer konta do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. 

                                                                   Nowy numer rachunku bankowego

15103015080000000823090001

nr rachunku dostępny w Ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu POU

                                                                                                                         Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                              Ewa Konieczko

Zmiana konta

                                                          UWAGA!

 Od 1 lutego 2023 r. zmieni się numer konta do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Zostanie on podany w późniejszym terminie. Prosimy o śledzenie informacji podanych na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolu.

                                                                                                                         Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                              Ewa Konieczko

                 

Przypominamy o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Drodzy rodzice

Przypominamy o Zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci, które są zapisane w statucie przedszkola.

 • Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach zadeklarowanych.

 • Rodzice zobowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedzającego dnia nauczycielce w grupie.

 • Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Na teren przedszkola nie wprowadza się osób postronnych.

 • Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.

 

ZDROWYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT 

PRZEPEŁNIONYCH SZCZĘŚCIEM,  MIŁOŚCIĄ  I POKOJEM.

W IMIENIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 IM. JANA PAWŁA II W OLSZTYNIE

ŻYCZY DYREKTOR EWA KONIECZKO

OBRAZEK ZIMOWA SCENERIA DOMKI PRZY NICH LUDZIE RENIWER , SANK DOMY OŚNIEŻONE DACHI IWOKÓŁ CHOINKI RENIFER KRASNALE BAŁWAN

ŹRÓDŁO:  https://pixabay.com/pl/images/search/świąteczne/?pagi=2

 

 

Szanowni Rodzice,

Rada Miasta Olsztyna dnia 29 listopada 2022 r. podjęła uchwałę Nr LIII/840/22  zmieniającą uchwałę nr XV/251/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

Uchwała podjęta 29 listopada 2022 r. przez Radę Miasta Olsztyna wprowadza jedną zmianę dotyczącą wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

W chwili obecnej do 21 grudnia 2022 r. wysokość opłaty, o której mowa wyżej wynosi 1,00 zł.,

od 22 grudnia 2022 r. wysokość opłaty, o której mowa wyżej będzie wynosiła: 1,14 zł.

Jednocześnie przypominam, iż czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w naszym przedszkolu realizowany jest od 7.30 do 12.30. (Są to godziny bezpłatne).

Ewa Konieczko

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana Pawła II  w Olsztynie

 

UCHWAŁA NR XV/251/19
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

UCHWAŁA NR LIII/840/22
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 29 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/251/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Olsztyn.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/tabBrowser/bags//3621/UCHWAŁY-RADY-MIASTA-OLSZTYNA

 

„Świąteczna Pomoc Polakom na Kresach”

„Świąteczna Pomoc Polakom na Kresach”

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci !!!
Jak co roku nasze Przedszkole bierze udział w przedświątecznej akcji charytatywnej „Świąteczna Pomoc Polakom na Kresach w Starych Trokach”.

Podczas akcji zbierane są słodycze i żywność dla dzieci z Polskiej Szkoły w Starych Trokach k/Wilna i polskich rodzin tam mieszkających.
Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przynoszenie takich rzeczy jak:
– słodycze;
– owoce w puszkach (brzoskwinie, ananasy itp.);
– płatki śniadaniowe, kakao rozpuszczalne;
– herbatki owocowe np. rozpuszczalne;
– batony czekoladowe
– kisiel, budyń, galaretka itp.
Liczymy na Państwa Dobre Serca!
Zbiórka na terenie przedszkola trwa od 22.11.2022 r. do 2.12.2022 r.
( dary prosimy przekazać do nauczycielek w swojej grupie)

 

 

 Pasowania na Przedszkolaka

ZAPROSZENIE

Kochana Mamusiu i kochany Tato,

będę przedszkolakiem, co powiecie na to?

Podczas pasowania złożę przyrzeczenie,

a teraz Wam daję ważne zaproszenie.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy I na uroczystość

 Pasowania na Przedszkolaka

 która odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz.10.00

 Tego dnia prosimy o przyniesienie do przedszkola stroju galowego dla dziecka

Promocja rodzicielstwa zastępczego

 Kobieta młoda prowadzi za rękę małe dziecko idą drogą przez park

Jeśli zawsze myślałeś o tym, żeby pomagać dzieciom i chcesz zostać rodziną zastępczą
zostań mamą , zostań tatą na pełen etat.

Aby to zrobić powinieneś:

 • posiadać dobry stan zdrowia
 • posiadać właściwe warunki mieszkaniowe
 • mieć odpowiednie predyspozycje osobowościowe
 • posiadać zdolność do czynności prawnych
 • przebywać na terenie Polski
 • lubić dzieci, interesować się ich problemami

Aby zostać rodziną zastępczą konieczne będzie zgłoszenie się do :

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie  Al. Piłsudskiego 61a,

TEL: 089 522 74 63/ 089 534 21 30 

biuro@mopsolsztyn.pl

 • rozmowa z pedagogiem i psychologiem
 • wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów
 • uczestnictwo w szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą

A gdy już zostaniesz rodziną zastępczą oferujemy Ci:

 • wynagrodzenie za pracę jako rodziny zawodowej
 • uzyskanie pomocy finansowej na utrzymanie dzieci
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną
 • udział w bezpłatnych szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz grupach wsparcia
 • pracę z twórczym i zaangażowanym zespołem specjalistów